Varhaiskasvatus

Yleistä
Päivähoitolain mukaan alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnalliseen päivähoitoon päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Hoitoajasta sovitaan perhekohtaisesti lapsen hoidon tarpeen mukaan. 6-vuotiailla lapsilla on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan esiopetukseen.

Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Kokopäivähoitopaikkaa tulee hakea 4 kk ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Hakeminen
Päivähoitohakemus toivotaan ensisijaisesti toimitettavan sähköisesti, sähköisen hakemuksen löydät täältä.

Päivähoitomaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (HE 205/2016 vp). Laissa säädetään mm. lasten päivähoidosta perittävien maksujen määräytymisestä sekä maksujen määräämisen perusteena olevista tuloista.

Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palvelun tarpeen mukaan. Päivähoitomaksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä.

Päivähoitomaksulaskuri

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuspalvelut >>

Vuokkoharjun päiväkoti >>

Ryhmät

 • Keltavuokot/vuorohoito/ perhepäivähoidon varahoito
  044 770 2111
 • Sinivuokot 044 770 2109
 • Valkovuokot 044 770 2110
 • Alppivuokot 044 770 2112
 • Lapinvuokot 044 770 2113
 • Kangasvuokot 044 770 2114
 • Esiopetuksen päivähoito
  044 770 2115

Varhaiskasvatuksen johtaja
Kaija Lindén
kaija.linden(a)karkola.fi
044 770 2100

Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle >>