Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:n 2. momentin mukaan kunnan viranomaisen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Viranomaisia ovat myös yksittäiset viranhaltijat, jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Kuntalain 140 §:n 3. momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätökset, joihin haetaan muutosta muun kuin kuntalain mukaan, ovat nähtävillä päätöksentekopäivää seuraavana arkipäivänä ao. yksikössä.

 

Kansliapäällikkö

§ 27 Kesä Kärkölä 2020 -lehden jakaminen (4.6. - 25.6.2020)

§ 28 Kunnan internetsivujen uudistaminen (3.6. - 24.6.2020)

§ 29 Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto liittymäkokonaisuuden hankinta (4.6. - 25.6.2020)

Pormestari

 

Tekninen johtaja

 

Kiinteistöpäällikkö

 

Elinvoimasuunnittelija

 

Ympäristösihteeri

§ 1 Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Koskitukki Oy (16.6. - 6.7.2020)


Varhaiskasvatuksen johtaja

Sivitysjohtaja