ICT-toimikunta

Nimi
Sähköposti
Puhelin
Alander, Toni
jäsen, pj
toni.alander(a)karkola.fi
040 568 9861
Aaltonen, Antero
jäsen
antero.aaltonen56(a)liweco.fi

Behm, Ari
jäsen
ari.behm(a)gmail.com
040 553 4202
Penna, Mika
jäsen
mika.penna(a)karkola.fi040 670 8994
Pekkala, Petri
jäsen
petri.pekkala(a)karkola.fi
045 887 5661
Suokas, Tapani
jäsen
tapani.suokas(a)karkola.fi
045 862 6477
Kunnan hallinto ja talous >>

Kokousaikataulut >>

Esityslistat ja pöytäkirjat >>

Kunnan toimielinten esityslistat julkaistaan kunnan kotisivuilla ennen kokouksia ja ne poistetaan, kun kyseistä kokousta vastaava pöytäkirja saadaan julkaistua.

Kunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisemisessa yleisessä tietoverkossa otetaan huomioon uusi kuntalaki. Tämän vuoksi tekstistä tai liitteistä joudutaan poistamaan henkilötietoja tai kyseistä asiakirjaa ei julkaista internetissä. Kunta julkaisee yleisessä tietoverkossa vain tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja nekin poistetaan oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan kotisivuilla on vanhoja pöytäkirjoja vain 1.6.2017 lähtien pidetyistä kokouksista ja niistäkin on poistettu henkilötietoja. Tätä vanhempia pöytäkirjoja ei enää pidetä internetissä, koska kaikkien yksittäisten henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista.

Pöytäkirjat ovat kuitenkin julkisia, elleivät ne sisällä salaisia tietoja, joten pöytäkirjat ovat luettavissa kunnanvirastolla.