Kärkölän kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan Kärkölän kunnan rakennusjärjestyksen päivittämisen lähtökohdat ja tavoitteet sekä rakennusjärjestyksen laatimiseen liittyvät osallistumis- , vuorovaikutus- ja päätöksentekomenettelyt.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus: Rakennusjärjestyksen päivittäminen