Nuorisotoimi

Nuorisotoimi tuottaa ja kehittää pääasiallisesti kärköläläisille nuorille suunnattuja palveluja, joiden tarkoituksena on tarjota nuorille mielekästä tekemistä vapaa-ajalle, turvallinen kokoontumispaikka sekä mahdollisuus kohdata luotettavia aikuisia. Toiminta on aina valvottua ja päihteetöntä. Erilaisiin järjestettyihin aktiviteetteihin osallistuminen on vapaaehtoista ja toimintoja pyritään kehittämään aina nuorten toiveet huomioon ottaen.

Nuorisotoimen alaisia palveluita ovat mm.  avoin nuorisotalotoiminta Järvelän Nuokulla, loma-aikojen toiminnan suunnittelu ja toteutus, erilaisten retkien ja tapahtumien järjestäminen, pienryhmätoiminta ja kouluyhteistyö sekä nuorisovaltuuston toiminnan koordinointi.

Kärkölän Nuorisotoimi on osa kunnan elinvoimayksikköä, jonka esimiehenä toimii kansliapäällikkö. Nuorisotoimen henkilökuntaan kuuluu 2 kokoaikaista nuoriso-ohjaajaa, etsivä nuorisotyöntekijä/palveluohjaaja ja osa-aikainen tuntityöntekijä.

Nuorisotoimi tekee yhteistyötä mm. Kärkölän Yhtenäiskoulun, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän, Kärkölän kappeliseurakunnan sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Nuorisotoimi on myös mukana paikallisissa sekä seudullisissa moniammatillisissa työryhmissä.

Nuorisotalo -
Järvelän Nuokku >>

Etsivä nuorisotyö >>

Petri Käkönen
sivistysjohtaja
044 770 2130

Sanna Nevalainen
palveluohjaaja,
etsivä nuorisotyö
044 770 2173

Elisa Brusila
nuoriso-ohjaaja
044 770 2171

Erno Lampinen
nuoriso-ohjaaja
044 770 2170

etunimi.sukunimi@karkola.fi