Rakennusvalvonta

1.1.2019 lähtien Kärkölän rakennusvalvonta on siirtynyt kunnan hoidettavaksi.
Yhteydenotot:
tekninen johtaja Ville Partio, 044 770 2226, ville.partio(a)karkola.fi.

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamishakemuksista ja suunnittelutarveratkaisuista päättää Kärkölän ympäristölautakunta. Käsittelymaksut määräytyvät kunnassa hyväksytyn taksan (pdf) mukaisesti.