Tekninen toimi

Tekninen toimi vastaa:

 • Kärkölän Veden toiminnasta verkostoineen
 • Vuokkoharjun lämpölaitoksen toiminnasta
 • asemakaava-alueella olevien teiden kunnossapidosta ja rakentamisesta
 • kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta
 • puistojen, ulkoilu- ja liikunta-alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta
 • maankäytön suunnittelusta
 • kunnan siivous- ja ruokahuoltopalveluista

Tienhoitoalueet

 • Alue 1, Marko Mäkelä, 040 540 6047
 • Alue 2, Timo Laiho 0400 353 933
 • Alue 3, Marko Mäkelä, 040 540 6047
 • Alue 4, Mika Helenius, 040 505 0840
 • Alue 5, Jyrki Kulmala 040 540 0316
 • Alue 6, Janne Metsälä 050 439 6600

Palautetta kunnan hoitamien teiden kunnosta voi antaa kiinteistöpäällikkö Jukka Koposelle: 044 770 2227, jukka.koponen(a)karkola.fi.

Maantien 295, Järveläntie mukaan lukien, sekä Kantatien 54 hoitaa ELY-keskus/aluevastaava Antti Laine 0295 021 297, antti.laine(a)ely-keskus.fi.

Maantien 295 rautatien eteläpuolisen osuuden hoitaa YIT Infra Oy, Timo Paavilainen, 0400 569 106, päivystys 050 390 0629.

Palautetta näiden teiden kunnosta voi antaa myös Tienkäyttäjän linjalle (Liikennevirasto). Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.