Liikunta

Liikuntatoimen hallinnollinen vastuu, johon kuuluu mm. avustusten myöntäminen liikuntajärjestöille, on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vastuulla ja liikuntapaikkojen ylläpito ja hoito (mm. kentät ja uimahalli) ovat teknisen toimen vastuulla.

Kärkölän Kisaveikot huolehtii kunnan latukoneella ja Teuronjoen Latu moottorikelkalla hiihtolatujen kunnossapidosta sekä Järvelän Jäppärä jääalueista. Lisäksi liikuntajärjestöt huolehtivat mm. ampumaratojen, kuntosalin ja moottoriradan kunnossapidosta.

Urheiluseurat järjestävät kunnanmestaruuskilpailuja eri lajeissa, kilpailuaikataulut ja tulokset seurojen kotisivuilla.