Ympäristölautakunnan kokous 12.12.

Tiivistelmä päätöksistä
  • allekirjoitusPäätettiin rakennusvalvontaviranomaisen päätäntävallan siirtämisestä tekniselle johtajalle.
  • Käsiteltiin naapurusten välistä ojitusta koskevaa erimielisyyttä.

Riitta Hyytiäinen

Muokattu
13.12.2018