Pormestarin tervehdys

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Maailma taistelee Korona-virusta vastaan. Pandemia on levinnyt lähes kaikkialle, maailmassa on todettuja sairaustapauksia 1,5 miljoonaa ja kuolleita lähes 90.000. Suomessa on tartunnan saaneita todettu 2500 ja kuolleita 40. Jokaisen menehtyneen läheiset joutuvat vaikeaan surutyöhön raskaissa olosuhteissa. Otamme yhdessä osaa tähän yhteiseen suruun.

Ihmiskunnan taistelulla on mittavat vaikutukset ihmisten arkeen, talouteen ja hyvinvointiin. Taistelun etulinjassa ovat terveydenhuollon parissa työskentelevät. Meidän tulisi kaikkien tukea heidän työtään noudattamalla valtioneuvoston ja asiantuntijoiden ohjeita. Keskeinen odotus meille kaikille on välttää kontakteja ja hidastaa virustartuntoja. Periaatteessa tämä ei ole suuri tehtävä, mutta näin suuri muutos vaikuttaa väistämättä meidän kaikkien hyvinvointiin.

Kunnan tehtävistä tässä tilanteessa tärkeintä terveydenhuoltoa hoitaa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä. Tämän päivän tiedolla voi todeta, että Päijät-Hämeen asukkaat voivat olla luottavaisia siihen, että terveydenhuollon kokonaisuus toimii korkeatasoisesti. Terveydenhuollon toiminnan tukena kuntayhtymä hoitaa myös sosiaalitoimen. Kunnan muut palvelut ovat kokeneet suuria muutoksia. Koulun toiminta jatkuu etäopiskeluna ja vielä odotettua sujuvammin. Päiväkoti hoitaa vain lapsia, joiden vanhemmat tarvitsevat tukea keskeisiin tehtäviinsä yhteiskunnan etulinjassa. Kunta pyrkii omilla toimillaan tukemaan ikäihmisten, lasten, lapsiperheiden ja yrittäjien selviytymistä muuttuneessa tilanteessa. Asiointipalvelut, kouluruoan jakelu, tiedonvälitys ja toimet yrittäjien tueksi ovat keskeisiä kunnan toimia. Ensi viikolla tulee ohjeistukset yksinyrittäjien tukien jakoon.

Liikkumisrajoitukset ja tapaamiskiellot vaikuttavat meihin eri tavoilla. Lapsiperheissä voi etätyön ja etätyöskentelyn kautta syntyä monenlaisia paineita. Eristäytyminen voi johtaa turvattomuuden tunteisiin, pelkoihin ja toivottomuuteen. Muutokset työpaikoilla, työyhteisöissä ja taloudessa aiheuttavat huolta selviytymisestä. Arjen muutokset voivat turhauttaa, aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta ja suorituspaineita. On tärkeää jakaa huolta ja huolenpitoa. On hyvä pyrkiä aktiivisesti sopeutumaan tilanteeseen, olla joustava, rakentava ja armollinen. Tämä taistelu ei kodeissa vaadi sankaritekoja, pärjääminen riittää. Yhteyttä voi pitää monin tavoin, vaikka ihan puhelimella. Koitetaan pitää huolta toisistamme.

Tämä tilanne ei jatku loputtomiin. Yhteiskunta palautuu monin osin ennalleen, tosin suuren oppimiskokemuksen rikastuttamana. Kukaan ei tiedä miten kauan nämä rajoitukset jatkuvat. Hyvä on varmasti pyrkiä sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen ja löytää sujuvat arjen rutiinit, ilot ja innostukset, tässä hetkessä.

Suomessa ei ole ohjeistettu yleisön suojainten käyttöä. Välttämättömien kauppamatkojen aikana olisi hyvä käyttää hengityssuojausta. Viruksen oletetaan tarttuvan pisaratartuntana hengitysilman välityksellä. Suojaamalla kasvot voi oireeton taudinkantaja huolehtia siitä, ettei tietämättään levitä virusta. Tämä suojaus ei ole täällä maalla yleistä, mutta meidän on syytä harrastaa suojausta mahdollisuuksien mukaan.

Vietämme poikkeuksellisen hiljaista pääsiäistä. Toivon, että jokaisessa kodissa nyt pystytään maailman mullistuksista huolimatta rauhoittumaan pääsiäisen viettoon. Kaikesta huolimatta, iloista pääsiäistä!

Markku Koskinen

kukat

Muokattu
09.04.2020